Johan Sjöberg

Tillsammans bygger vi din internationella PR-strategi

Alla behöver en PR-strategi. Framtida kunder bildar sig en uppfattning om ditt företag vare sig du vill eller inte. Du vill givetvis vara med och påverka den uppfattningen.

Första gångerna dina framtida kunder upptäcker ditt företag kommer de inte att vara medvetna om namnet eller varumärket. De ser något ni sagt eller skapat och tycker att det är bra eller mindre bra. Med tiden kommer de att se mer av det ni gjort och börjar inse att det är något som skulle kunna vara till nytta för dem.

Den här resan kallas för en sales funnel. Gruppen man kommunicerar med är stor och bred till en början men smalnar av betydligt mot slutet. Endast en liten andel följer med hela vägen och blir kunder. Ju fler man har i början av processen, desto fler kunder får man i slutänden. Som avsändare vill man alltså dra till sig uppmärksamhet från så många som möjligt i målgruppen.

Arbetet med företagets sales funnel koordineras med säljarnas sales pipeline, där möjliga kunder arrangeras efter hur mogna de bedöms vara för att genomföra ett köp.

Målgruppen bearbetas hela tiden med material som är anpassat beroende på var i processen de befinner sig. Här är en innehållspyramid till stor hjälp. I pyramidens topp finns material med stor detaljrikedom och högt värde, exempelvis white papers. För en person som överväger ert erbjudande kan detta vara mycket värdefullt, men för någon som nyss fått upp ögonen för er är det en smula tungt.

Det tunga materialet kan emellertid delas upp och återanvändas i mindre delar ett mycket stort antal gånger. Ett white paper kan ge upphov till flera artiklar i fackpressen, case studies och blogginlägg. Artiklarna kan i sin tur bli till stoff för pressmeddelanden och debattartiklar. Alltsammans bidrar till en ström av inlägg på sociala medier och material till annan digital marknadsföring. På så sätt behåller man fokus på huvudbudskapet samtidigt som man använder materialet ekonomiskt och undviker dubbelarbete.

Ett litet företag kanske inte behöver använda alla delar i innehållspyramiden. Här kan det räcka med bra material på webbplatsen som kan återanvändas i ett flöde på sociala medier. Med tiden kan omfattningen ökas så att fler nivåer i pyramiden används.

Tillsammans avgör vi vad som är lämpligt för ert företag från effektivitets- och kostnadsperspektiv. PR planen ska stödja er marknadsplan. Vi lägger upp en strategi och jag ser till att den genomförs.

Oavsett nivån och volymen på aktiviteterna är det viktigt att de genomförs kontinuerligt. Detta kan vara svårt när verksamhetens krav gör att fokus förflyttas åt olika håll. Jag ser till att din plan genomförs som planerat. Du behöver inte oroa dig för exempelvis flödet på sociala medier – det är mitt jobb och jag ser till att det händer. En gång i månaden rapporterar jag om genomförda åtgärder.

Svårare än så behöver det inte vara.