Internationella branschtidningar


by Johan Sjoberg, Technical Writer
Nov 28 2016

PR är en långsiktig och kontinuerlig aktivitet som syftar till en varaktig kommunikation med målgruppen. Publicering av en enstaka artikel gör inte särskilt mycket skillnad för varumärket; för att detta ska påverkas behövs en målmedveten kampanj.

En person som ska omvandlas från tilltänkt till verklig kund måste först känna till ditt företag. Därefter måste han gilla det han ser. Sedan behöver han känna att han kan lita på företaget eller varumärket. Först därefter är han redo att bli kund.

När man genomför en informationsaktivitet så uppnår man en viss medvetenhet i marknaden. Denna effekt avklingar efter en tid. För att undvika att man återgår till samma nivå som förut så behöver man genomföra en ny aktivitet innan effekten av den föregående helt har försvunnit.

Det är svårt att börja från noll

Helst vill man inte bara bibehålla utan gärna öka medvetenheten över tiden. Det åstadkommer man genom att låta varje ny aktivitet bygga på den föregående.

För att uppnå detta behövs ett program där de olika aktiviteterna samverkar. Man håller helt enkelt ett redaktionsmöte och bestämmer vilket material som ska användas och när det ska publiceras. Planen som utarbetas bör givetvis var tillräckligt flexibel för att kunna möta en föränderlig verklighet, men i princip bör man veta vad man ska göra under det närmaste året. Det etablerar även en ambitionsnivå som underlättar planering av personal och budget och förhindrar att man får slut på resurser innan året är slut.